Hvis du bruker en Mac og skjermen skal kontrolleres, må du la Webex App kontrollere datamaskinen din i innstillingene for sikkerhet og personvern > tilgjengelighet. På den måten fungerer musen under en økt med eksternt skrivebord.

Før du starter

Du og en annen person må bruke skrivebordsappen og allerede være i en skjermdelingsøkt: under en samtale eller i et Space med en annen person .


Du må dele hele skjermen i stedet for et bestemt program.

Du må koble fra alle enheter Som Webex App er koblet til.

1

Når du deler skjermen i en samtale eller i et Space med én annen person, klikker du Gi kontroll og velger deretter navnet.

Den andre personen kan deretter kontrollere den delte skjermen.

Hvis forespørselen ikke besvares innen 30 sekunder, må du be om en ny forespørsel.


 

Du kan ikke kommentere eller bruke tavlen mens noen kontrollerer skjermen.

2

Hvis du vil avslutte den eksterne skjermøkten, klikker du Avslutt fjernkontroll.

Du eller den andre personen kan avslutte den eksterne skjermøkten.

Du kan også klikke for å avslutte skjermdelingen helt.

Hvis du bruker en Mac og skjermen skal kontrolleres, må du la Webex App kontrollere datamaskinen din i innstillingene for sikkerhet og personvern > tilgjengelighet. På den måten fungerer musen under en økt med eksternt skrivebord.

Før du starter

Du og en annen person må bruke skrivebordsappen og allerede være i en skjermdelingsøkt: under en samtale eller i et Space med en annen person .


Du må dele hele skjermen i stedet for et bestemt program.

Du må koble fra alle enheter Som Webex App er koblet til.

1

Når du deler skjermen i en samtale eller på et Space med én annen person, klikker du Be om kontroll , merker navnet og klikker deretter Be om etter at du harlest meldingen.

Hvis personen godtar forespørselen din, kan du kontrollere den delte skjermen. Hver side kan kontrollere musen.

Hvis forespørselen din ikke blir besvart på 30 sekunder, må du gjøre forespørselen på nytt.


 

Du kan ikke kommentere eller bruke tavlen mens du kontrollerer noens skjerm.

2

Hvis du vil avslutte den eksterne skjermøkten, klikker du Avslutt fjernkontroll.

Du eller den andre personen kan avslutte den eksterne skjermøkten.

Du kan også klikke for å avslutte skjermdelingen helt.