Jeśli używasz komputera Mac, a ekran ma być kontrolowany, musisz zezwolić aplikacji Webex na kontrolowanie komputera w ustawieniach bezpieczeństwa i prywatności > dostępności. W ten sposób mysz działa podczas sesji pulpitu zdalnego.

Przed rozpoczęciem

Ty i inna osoba musicie korzystać z aplikacji komputerowej i być już w sesji udostępniania ekranu: podczas rozmowy lub w przestrzeni z inną osobą.


Musisz udostępnić cały ekran, a nie konkretną aplikację.

Musisz odłączyć się od wszystkich urządzeń, z którymi połączona jest aplikacja Webex.

1

Gdy udostępniasz ekran w połączeniu lub w przestrzeni z inną osobą, kliknij pozycję Nadaj kontrolę, a następnie wybierz nazwę.

Druga osoba może następnie kontrolować udostępniony ekran.

Jeśli prośba nie zostanie odebrana w ciągu 30 sekund, żądanie musi zostać złożone ponownie.


 

Nie można dodawać adnotacji ani używać tablicy, gdy ktoś kontroluje ekran.

2

Aby zakończyć sesję zdalnego ekranu, kliknij przycisk Zakończ zdalne sterowanie.

Ty lub inna osoba możecie zakończyć sesję zdalnego ekranu.

Możesz także kliknąć, aby całkowicie zakończyć udostępnianie ekranu.

Jeśli używasz komputera Mac, a ekran ma być kontrolowany, musisz zezwolić aplikacji Webex na kontrolowanie komputera w ustawieniach bezpieczeństwa i prywatności > dostępności. W ten sposób mysz działa podczas sesji pulpitu zdalnego.

Przed rozpoczęciem

Ty i inna osoba musicie korzystać z aplikacji komputerowej i być już w sesji udostępniania ekranu: podczas rozmowy lub w przestrzeni z inną osobą.


Musisz udostępnić cały ekran, a nie konkretną aplikację.

Musisz odłączyć się od wszystkich urządzeń, z którymi połączona jest aplikacja Webex.

1

Gdy udostępniasz ekran w połączeniu lub w przestrzeni z inną osobą, kliknij pozycję Żądaj kontroli,wybierz nazwę, a następnie kliknij pozycję Żądaj po przeczytaniu monitu.

Jeśli dana osoba zaakceptuje Twoją prośbę, możesz kontrolować jej udostępniony ekran. Każda ze stron może sterować myszą.

Jeśli odpowiedź na Twoje żądanie nie zostanie udzielona w ciągu 30 sekund, musisz złożyć wniosek ponownie.


 

Nie można dodawać adnotacji ani używać tablicy podczas kontrolowania ekranu innej osoby.

2

Aby zakończyć sesję zdalnego ekranu, kliknij przycisk Zakończ zdalne sterowanie.

Ty lub inna osoba możecie zakończyć sesję zdalnego ekranu.

Możesz także kliknąć, aby całkowicie zakończyć udostępnianie ekranu.