1

Докато работникът на първа линия споделя екрана си, изберете Анотиране, за да заснемете неподвижно изображение, за да анотирате.


 

Работникът на първа линия може да види анотациите ви в реално време.

2

Можете да изберете измежду следните, за да маркирате анотацията:

  • Цветът променя цвета на маркера.
  • Гумичка превръща маркера в гумичка за премахване на редаки. Щракнете върху гумичка отново и след това щракнете върху Изчистване на всички и премахнете всички редаки. Можете да кликнете върху отмяна, за да възстановите току-що изчистените редавки.
  • Stickies създава и добавя лепкави бележки. Можете да добавяте текст, да променяте цвета и да премествате лепкавите наоколо.
  • Отмяната премахва последната ви редакция. Можете да продължите да щраквате върху отмяна и да премахвате всяко редактиране, докато се върнете към последната записана анотация.
3

Когато приключите, изберете Готово и след това щракнете върху Спиране на споделянето.