1

בעוד שעובד החזית משתף את המסך שלו, בחר ב - Annotate כדי לצלם תמונת סטילס להערות.


 

עובד החזית יכול לראות את ההערות שלך בזמן אמת.

2

באפשרותך לבחור מבין הדברים הבאים כדי לסמן את ההערה:

  • הצבע משנה את צבע הסמן.
  • מחק הופך את הסמן למחק כדי להסיר עריכות. לחץ על מחק שוב ולאחר מכן לחץ על נקה הכל והסר את כל העריכות. אפשר ללחוץ על 'ביטול' כדי לשחזר את העריכות שניקית.
  • דביקים יוצרים ומוסיפים הערות דביקות. אפשר להוסיף טקסט, לשנות את הצבע ולהזיז את הדבקים.
  • ביטול הפעולה יסיר את העריכה האחרונה שלך. תוכל להמשיך ללחוץ על ביטול והסרה של כל עריכה עד שתחזור להערה האחרונה שנשמרה.
3

בסיום, בחר 'בוצע' ולאחר מכן לחץ על הפסק את השיתוף.