1

Mens frontlinjearbeideren deler skjermen, velger du Kommenter for å ta et stillbilde som skal kommenteres.


 

Frontlinjearbeideren kan se merknadene dine i sanntid.

2

Du kan velge fra følgende for å markere merknaden:

  • Farge endrer markørfargen.
  • Viskelær gjør markøren om til et viskelær for å fjerne redigeringer. Klikk på viskelær på nytt, og klikk deretter Fjern alle og fjern alle redigeringer. Du kan klikke på Angre for å gjenopprette endringene du nettopp fjernet.
  • Festede innlegg oppretter og legger til festede innlegg. Du kan legge til tekst, endre fargen og flytte rundt på festede innlegg.
  • Angre fjerner den siste redigeringen. Du kan fortsette å klikke på Angre og fjerne hver redigering til du går tilbake til den sist lagrede merknaden.
3

Når du er ferdig, velger du Ferdig og deretter Avslutt deling.