1

Medan frontline-arbetaren delar sin skärm väljer du Kommentera för att fånga en fortfarande bild för att kommentera.


 

Frontline-medarbetaren kan se dina kommentarer i realtid.

2

Du kan välja bland följande för att markera kommentaren:

  • Färgen ändrar markör färgen.
  • Suddgummi stänger av markeringen i ett radergummi för att ta bort ändringar. Klicka på suddgummit en gång till och klicka sedan på Ta bort alla och ta bort alla ändringar. Du kan klicka på Ångra för att återställa de ändringar som du just har rensat.
  • Stickies skapar och lägger till antecknings anteckningar. Du kan lägga till text, ändra färg och flytta runt strecken.
  • Ångra tar bort din senaste redigering. Du kan fortsätta att klicka på Ångra och ta bort varje ändring tills du återgår till den senast sparade kommentaren.
3

När du är klar väljer du Klar och klickar sedan på Sluta dela.