1

Dok radnik na prvoj liniji fronta deli ekran, izaberite opciju "Annotate" da biste snimili neodloženu sliku da biste je komentarisali.


 

Radnik na prvoj liniji fronta može da vidi vaše beleške u realnom vremenu.

2

Možete odabrati neki od sledećih opcija da biste označili belešku:

  • Boja menja boju označivača.
  • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanja. Ponovo kliknite na brisač, a zatim kliknite na dugme Obriši sve i uklonite sva uređivanja. Možete da kliknete na dugme "Opozovi radnju" da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.
  • Lepljive beleške kreiraju i dodaju lepljive beleške. Možete da dodate tekst, promenite boju i premestite štapiće.
  • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje. Možete da nastavite sa opozivanjem i uklanjanjem svakog uređivanja dok se ne vratite na poslednju sačuvanu belešku.
3

Kada završite, izaberite Gotovo, a zatim kliknite na dugme Zaustavi deljenje.