Тази статия се отнася само за споделени устройства.

По подразбиране вашите бели дъски и уеб активност се изтриват автоматично всеки ден в полунощ. С тази конфигурация можете да настроите различно време за почистване или да забраните ежедневните почиствания.

За достъп до тази конфигурация отидете на локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията Настройки на устройството за повече информация как да получите достъп до нея. Когато уеб интерфейсът на устройството е отворен, навигирайте до раздела Настройка , изберете Настройки , и изберете следните конфигурации:

  • Конфигурация > RoomCleanup > AutoRun > HourOfDay : Изберете кога искате да се случи почистването.

  • Конфигурация > RoomCleanup > AutoRun > СъдържаниеТип > WebData : Изберете ежедневно, ако искате да изтриете активността на сърфиране всеки ден в зададеното време. Тази конфигурация е достъпна само на Desk Pros и Webex дъски, които използват уеб двигателя.

  • Конфигурация > RoomCleanup > AutoRun > СъдържаниеТип > бели дъски : Изберете ежедневно, ако искате да изтривате белите дъски всеки ден в зададеното време.