Тази статия се отнася само за споделени устройства.

По подразбиране вашите табла и уеб активност се изтриват автоматично всеки ден в полунощ. С тази конфигурация можете да настроите различно време за почистване или да деактивирате ежедневните почиствания.

За да получите достъп до тази конфигурация, отидете на локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията Настройки на устройството за повече информация как да получите достъп до него. Когато уеб интерфейсът на устройството се отвори, отидете в раздела Настройка , изберете Настройки и изберете следните конфигурации:

  • Configuration > RoomCleanup > AutoRun > HourOfDay : Изберете кога искате да се извърши почистването.

  • Configuration > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > WebData : Изберете ежедневно, ако искате да изтриете активността на сърфиране всеки ден в зададеното време. Тази конфигурация е налична само на Desk Pros и Webex Boards, които използват уеб двигателя.

  • Configuration > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > Whiteboards : Изберете ежедневно, ако искате да изтривате таблата всеки ден в зададеното време.