Tento článek se týká pouze sdílených zařízení.

Ve výchozím nastavení jsou každý den o půlnoci automaticky odstraněny tabule a webové aktivity. Tato konfigurace umožňuje nastavit jiný čas nebo vypnout pravidelné kažodenní čištění.

Můžete ji změnit v místním webovém rozhraní zařízení. Přečtěte si článek nastavení zařízení pro další informace o přístupu. Když je otevřeno webové rozhraní zařízení, přejděte na kartu nastavení , vyberte nastavení a vyberte následující konfigurace:

  • Configuration > RoomCleanup > Autorun > HourOfDay : zvolte, kdy má probíhat mazání.

  • Konfigurace > RoomCleanup > Autorun > ContentType > WebData : zvolte denně, chcete-li aktivitu procházení odstranit každý den v nastaveném čase. Tato konfigurace je dostupná pouze v zařízeních Desk Pro a Webex Board, které používají webový modul.

  • Configuration > RoomCleanup > Autorun > ContentType > tabule : zvolíte-li možnost denně, chcete-li tabule odstranit každý den v nastaveném čase.