Ovaj članak se primenjuje samo na deljene uređaje.

Podrazumevano, bele table i Veb aktivnosti se automatski brišu svakog dana u ponoć. Pomoću ove konfiguracije možete podesiti drugačije vreme čišćenja ili onemogućiti svakodnevno čišćenje.

Da biste pristupili ovoj konfiguraciji, posetite lokalni Veb interfejs uređaja. Pročitajte članak Postavke uređaja da biste dobili više informacija o tome kako da mu pristupite. Kada se web interfejs uređaja otvori, dođite do kartice "Podešavanje ", izaberite stavku Postavke i odaberite sledeće konfiguracije:

  • Konfiguracija > RoomCleanup > AutoRun > HourOfDay : Odaberite kada želite da dođe do čišćenja.

  • Konfiguracija > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > WebData: Izaberite svakodnevno ako želite da izbrišete aktivnost pregledanja svakog dana u određeno vreme. Ova konfiguracija je dostupna samo na Desk Pros i Webex Table koje koriste Web mašinu.

  • Konfiguracione >RoomCleanup > AutoRun > ContentType > Sve table: Izaberite svakodnevno ako želite da brišete bele table svaki dan u zadato vreme.