Tento článok sa vzťahuje iba na zdieľané zariadení.

V predvolenom nastavení sa vaše tabule a webová aktivita automaticky odstraňujú každý deň o polnoci. Pomocou tejto konfigurácie môžete nastaviť iný čas čistenia alebo zakázať denné čistenie.

Ak chcete získať prístup k tejto konfigurácii, prejdite na lokálne webové rozhranie zariadenia. Čítať Nastavenia zariadenia článok, kde nájdete viac informácií o tom, ako sa k nemu dostať. Po otvorení webového rozhrania zariadenia prejdite na Nastaviť kartu, vyberte nastavenie a vyberte nasledujúce konfigurácie:

  • Konfigurácia > RoomCleanup > AutoRun > HourOfDay : Vyberte, kedy chcete vykonať čistenie.

  • Konfigurácia > RoomCleanup > AutoRun > Druh obsahu > WebData : Vyberte denne, ak chcete vymazať aktivitu prehliadania každý deň v nastavenom čase. Táto konfigurácia je dostupná len na Desk Pro a Webex Boards, ktoré používajú webový engine.

  • Konfigurácia > RoomCleanup > AutoRun > Druh obsahu > Tabule : Vyberte denne, ak chcete vymazať tabule každý deň v nastavenom čase.