Denne artikkelen gjelder bare for delte enheter.

Som standard slettes tavler og Web aktiviteter automatisk hver dag på midnatt. Med denne konfigurasjonen kan du konfigurere en annen oppryddings tid, eller deaktivere den daglige oppryddingen.

Du får tilgang til denne konfigurasjonen ved å gå til det lokale web grensesnittet til enheten. Les artikkelen enhets innstillinger for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den. Når web grensesnittet til enheten åpnes, navigerer du til fanen oppsett , velger innstillinger og velger følgende konfigurasjoner:

  • Konfigurasjon > RoomCleanup > autorun > HourOfDay : Velg når du vil at oppryddingen skal skje.

  • Konfigurasjon > RoomCleanup > autorun > ContentType > Web data : Velg daglig hvis du vil slette Web leser aktiviteten hver dag på angitt tid. Denne konfigurasjonen er bare tilgjengelig på skrive bords eksperter og Webex-brett som bruker web motoren.

  • Konfigurasjon > RoomCleanup > autorun > ContentType > tavler : Velg daglig hvis du vil slette tavlene hver dag på det angitte tidspunktet.