מאמר זה חל רק על התקנים משותפים.

כברירת מחדל, לוח הציור ופעילות האינטרנט נמחקים באופן אוטומטי מדי יום בחצות. באמצעות תצורה זו, ניתן להגדיר זמן ניקוי שונה או להשבית את הניקוי היומי.

כדי לקבל גישה לתצורה זו, עבור אל ממשק האינטרנט המקומי של ההתקן. קרא את המאמר ' הגדרות התקן ' לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגישה אליו. כאשר ממשק האינטרנט של ההתקן נפתח, נווט אל הכרטיסייה ' הגדרה ', בחר הגדרות ובחר את התצורות הבאות:

  • תצורה > RoomCleanup > AutoRun > HourOfDay: בחר את המועד שבו ברצונך שהניקוי יתרחש.

  • תצורה > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > WebData: בחר באפשרות ' מדי יום ' אם ברצונך למחוק את פעילות הגלישה מדי יום בזמן הקבוע. תצורה זו זמינה רק במומחי שולחן ובלוחות Webex המשתמשים במנגנון האינטרנט.

  • תצורה > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > לוח: בחר באפשרות ' מדי יום ' אם ברצונך למחוק את לוח הציור מדי יום בזמן הקבוע.