Ovaj se članak primjenjuje samo na zajedničke uređaje.

Prema zadanim postavkama, vaše se ploče i web-aktivnosti automatski brišu svakog dana u ponoć. S ovom konfiguracijom možete postaviti drugo vrijeme čišćenja ili onemogućiti svakodnevne čišćenja.

Za pristup ovoj konfiguraciji idite na lokalno web sučelje uređaja. Pročitajte članak postavke uređaja za više informacija o tome kako pristupiti njemu. Kada se web-sučelje uređaja otvori, pomaknite se do kartice postava , odaberite postavke i odaberite sljedeće konfiguracije:

  • Konfiguracija > roomcleanup > autorun > hourofday : izaberite kada želite čišćenje se pojavljuje.

  • Konfiguracija > roomcleanup > autorun > ContentType > webdata : odaberite dnevno ako želite izbrisati pregledavanje aktivnosti svaki dan u postavnom vremenu. Ova konfiguracija je dostupna samo na Desk pro i Webex zajednice koje koriste web engine.

  • Konfiguracija > roomcleanup > autorun > ContentType > bijele ploče : odaberite dnevno ako želite izbrisati ploče svaki dan u postavnom vremenu.