Den här artikeln gäller endast delade enheter.

Som standard tas dina whiteboards och din webbaktivitet bort automatiskt vid midnatt varje dygn. Med den här konfigurationen kan du ställa in en alternativ rensningstid eller avaktivera daglig rensning.

Om du vill komma åt den här konfigurationen öppnar du enhetens lokala webbgränssnitt. Läs enhets inställningarna om du vill veta mer om hur du använder det. När webb gränssnittet på enheten öppnas går du till fliken Inställningar , väljer inställningar och väljer följande konfigurationer:

  • Konfigurations > RoomCleanup > Autorun > HourOfDay : Välj när du vill att rensningen ska ske.

  • Konfigurations > RoomCleanup > Autorun > ContentType > webdata : Välj dagligen om du vill ta bort webb läsar aktiviteten varje dag på angiven tid. Den här konfigurationen är bara tillgänglig för Desk Pro- och Webex Board-enheter som använder webbmotorn.

  • Konfigurations > RoomCleanup > Autorun > ContentType > whiteboard : Välj dagligen om du vill ta bort whiteboard-whiteboardtavlan varje dag på angiven tid.