Притурка за контекст на клиента: Създаване на нова заявка

Преди да започнете

Създайте нова заявка в притурката Finesse Customer Context, когато клиент се нуждае от помощ за нов проблем.

Ако клиентът е нов, Създайте Нов клиент, преди да създадете нова заявка.

Създаване на нова заявка

За да създадете нова заявка, или:

  • Щракнете върху Добавяне на заявка. Новата заявка се появява в пътешествието на клиента и с нея е свързана нова дейност. Новата дейност използва същия тип носител като текущото взаимодействие с клиента.

  • Преместване на отворена дейност в полето Нова заявка в пътешествието на клиента. Използвайте дръжката за плъзгане, за да преместите дейност вътре в пътешествието на клиента. За повече информация вижте Преместване на дейност.

Беше ли полезна тази статия?