Kundekontekst-miniprogram: Opprett en ny forespørsel

Før du starter

Opprett en ny forespørsel i miniprogrammet Finesse Kundekontekst når en kunde trenger hjelp med et nytt problem.

Hvis kunden er ny, Opprett en ny kunde før du oppretter en ny forespørsel.

Opprett en ny forespørsel

Opprett en ny forespørsel på følgende måter:

  • Klikk på Legg til forespørsel. Den nye forespørselen vises i kundeopplevelsen, og en ny aktivitet er knyttet til den. Den nye aktiviteten bruker samme medietype som gjeldende kundesamhandling.

  • Flytt en åpen aktivitet til Ny forespørsel-boksen i kundeopplevelsen. Dra i håndtaket for å flytte en aktivitet i kundeopplevelsen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Flytt en aktivitet.

Var denne artikkelen nyttig?