Захранване и настройка на RealWear HMT

Когато устройството се включи първо, може да се появи звуков сигнал, за да се покаже, че трябва да се настрои. Устройството търси QR код за сканиране за извършване на конфигурация. Отворете RealWear Companion на мобилното си устройство, за да генерирате QR код.

1

Натиснете и задръжте бутона за захранване, разположен отстрани на устройството, за да го включите.

2

Изберете Конфигуриране , изберете Настройка за първи път и следвайте стъпките наустройството.

3

Насочете HMT камерата към QR кода, след като тя се генерира.

4

За да потвърдите, че устройството е конфигурирано, кажете НАВИГИРАЙТЕ У ДОМА и проверете часа и датата, както и безжичната мрежа.

Влизане с QR код

1

Кажете Код за сканиране.

2

Отворете приложението Realwear Companion на мобилното си устройство.

3

Щракнете върху Код на заявка.

4

Влезте с потребителското име и паролата си в Webex.

5

Сканирайте кода с вашия RealWear HMT-1.

Влизане с потребителско име и парола в Webex

1

Кажете Въведете потребителско име и парола.

2

Кажете Избор на елемент 1, за да изведете клавиатурата.

3

Въведете потребителското име и паролата си за Webex и след това кажете Изпращане.