Включете и настройте RealWear HMT

Когато устройството се включва за първи път, може да се чуе звуков сигнал, който показва, че трябва да бъде настроен. Устройството търси QR код, за да сканира, за да извърши конфигурация. Отворете RealWear Companion на мобилното си устройство, за да генерирате QR код.

1

Натиснете и задръжте бутона за захранване, разположен отстрани на устройството, за да го включите.

2

Изберете Конфигурация, изберете Първа настройкаи следвайте стъпките на устройството.

3

Насочете HMT камерата към QR кода, след като бъде генериран.

4

За да потвърдите, че устройството е конфигурирано, кажете НАВИГАЦИЯ ДОМ и проверете часа и датата, както и безжичната мрежа.

Влезте с QR код

1

Казвам Код за сканиране.

2

Отворете приложението Realwear Companion на мобилното си устройство.

3

Щракнете Изискван код.

4

Влезте с вашия Webex потребителско име и парола.

5

Сканирайте кода с вашия RealWear HMT-1.

Влезте с потребителско име и парола на Webex

1

Казвам Въведете потребителско име и парола.

2

Казвам Изберете елемент 1 за да изведете клавиатурата.

3

Въведете вашето потребителско име и парола за Webex и след това кажете Изпращане.