Sätt på och konfigurera Real Det här HMT

När enheten först slås på kan det hända att den indikerar att den måste konfigureras. Enheten söker efter en QR-kod för att skanna för att utföra konfigurationen. Öppna Real En Companion på din mobila enhet för att generera en QR-kod.

1

Tryck och håll på strömknappen på sidan av enheten för att slå på den.

2

Välj Konfiguration , välj Första gången du ställer in och följ stegen påenheten.

3

Peka på HMT-kameran mot QR-kod när den har genererats.

4

För att bekräfta att enheten har konfigurerats säger du NAVIGERA HEM och kontrollerar tid och datum samt det trådlösa nätverket.

Logga in med en QR-kod

1

Säg skanna kod.

2

Öppna Realmobil Companion-appen på din mobila enhet.

3

Klicka på Begär kod.

4

Logga in med ditt Webex-användarnamn och -lösenord.

5

Skanna koden med din Real En HMT-1.

Logga in med ett Webex-användarnamn och -lösenord

1

Ange användarnamn ochlösenord.

2

Säg Välj objekt 1 för att visa tangentbordet.

3

Ange ditt användarnamn och lösenord för Webex och säg sedan Skicka.