Włączanie i konfigurowanie zestawu HMT RealWear

Gdy urządzenie po raz pierwszy się włączy, może być sygnałem dźwiękowym wskazującym, że musi być skonfigurowane. Urządzenie wyszukuje kod QR do skanowania w celu wykonania konfiguracji. Otwórz pomocnika RealWear na urządzeniu mobilnym, aby wygenerować kod QR.

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się z boku urządzenia, aby go włączyć.

2

Wybierz opcję Konfiguracja, wybierz pozycję Pierwsza konfiguracja ipostępuj zgodnie z instrukcjami na urządzeniu.

3

Po wygenerowaniu kamery HMT skieruj kamerę NA Kod QR.

4

Aby potwierdzić, że urządzenie zostało skonfigurowane, powiedz NAVIGATE HOME i sprawdź godzinę i datę, a także sieć bezprzewodową.

Zaloguj się za pomocą kodu QR

1

Powiedz kod skanowania.

2

Otwórz aplikację Realwear Companion na urządzeniu mobilnym.

3

Kliknij przycisk Poproś o kod.

4

Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Webex.

5

Zeskanuj kod za pomocą urządzenia RealWear HMT-1.

Logowanie się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła webex

1

Powiedz Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

2

Powiedz Wybierz element 1, aby przywołać klawiaturę.

3

Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło Webex, a następnie powiedz Prześlij.