Zasunete a nastavíte realwear HMT

Když se zařízení poprvé zapne, může pípnout, což znamená, že je třeba ho nastavit. Zařízení vyhledá QR kód, který má být naskenovaný, aby provedl konfiguraci. Otevřete RealWear Companion na svém mobilním zařízení a vygenerujte QR kód.

1

Stisknutím a podržením tlačítka napájení umístěného na boku zařízení přístroj zapněte.

2

Vyberte Konfigurace , vyberte První nastavení apostupujte podle pokynů na zařízení.

3

Po vygenerování namiřte HMT kameru na QR kód.

4

Chcete-li potvrdit, že zařízení bylo nakonfigurováno, například NAVIGATE HOME a zkontrolujte čas a datum a také bezdrátovou síť.

Přihlášení pomocí QR kódu

1

Vysílte kód skenování.

2

Otevřete aplikaci Realwear Companion na svém mobilním zařízení.

3

Klepněte na položku Kód požadavku.

4

Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla webexu.

5

Naskenujte kód pomocí svého RealWear HMT-1.

Přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla webexu

1

Řekněte Zadejte uživatelské jméno a heslo.

2

Řekněte Vybrat položku 1 a vysunete klávesnici.

3

Zadejte uživatelské jméno a heslo webexu a pak řekněte Odeslat.