Zapnutí a nastavení reálného oblečení HMT

Když se zařízení poprvé zapne, může pípat, což znamená, že je třeba jej nastavit. Zařízení vyhledá QR kód pro skenování pro provedení konfigurace. Otevřete průvodce RealWear Companion na svém mobilním zařízení a vygenerujte QR kód.

1

Stisknutím a podržením tlačítka napájení umístěného na boku zařízení jej zapněte.

2

Vyberte Konfigurace , vyberte První nastavení apostupujte podle pokynů na zařízení.

3

Po vygenerování namirujte kameru HMT na QR kód.

4

Chcete-li ověřit, zda bylo zařízení nakonfigurováno, řekněte navigate home a zkontrolujte čas a datum, stejně jako bezdrátovou síť.

Přihlaste se pomocí QR kódu

1

Řekněme kód skenování.

2

Otevřete aplikaci Realwear Companion na svém mobilním zařízení.

3

Klikněte na Kód požadavku.

4

Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla Webex.

5

Naskenujte kód pomocí realwear HMT-1.

Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla Webexu

1

Řekněme Zadat uživatelské jméno a heslo.

2

Řekněme, že vyberete položku 1 a vyvoláte klávesnici.

3

Zadejte své uživatelské jméno a heslo Webex a vyslovte Odeslat.