Napajanje i podešavanje RealWear HMT-a

Kada se uređaj prvi put uključuje, možda će se pojaviti da bi se ukazalo na to da ga je potrebno podesiti. Uređaj traži QR kôd za skeniranje da bi izvršio konfiguraciju. Otvorite RealWear Companion na mobilnom uređaju da biste generisali QR kod.

1

Pritisnite i držite dugme za napajanje koje se nalazi sa strane uređaja da biste ga uključili.

2

Izaberite stavkuKonfiguracija , izaberite stavku Prvo podešavanjei sledite korake na uređaju.

3

Uperite HMT kameru u QR kôd kada se generiše.

4

Da biste potvrdili da je uređaj konfigurisan, recite NAVIGATE HOME i proverite vreme i datum, kao i bežičnu mrežu.

Prijavite se pomoću QR koda

1

Reci kôd skeniranja.

2

Otvorite aplikaciju "Realwear Companion" na mobilnom uređaju.

3

Izaberite stavku Šifra zahteva.

4

Prijavite se koristeći korisničko ime i lozinku za Webex.

5

Skenirajte kod pomoću realWear HMT-1.

Prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke za Webex

1

Unesite korisničko ime i lozinku.

2

Kliknite na dugme "Izaberi stavku 1" da biste posigli tastaturu.

3

Unesite Webex korisničko ime i lozinku, a zatim izgovorite Prosledi.