Uključite i postavite RealWear HMT

Kada se uređaj prvi put uključi, može se oglasiti zvučnim signalom kako bi se naznačilo da ga je potrebno postaviti. Uređaj traži QR kôd za skeniranje radi konfiguracije. Otvorite RealWear Companion na mobilnom uređaju da biste generirali QR kôd.

1

Pritisnite i držite gumb za uključivanje koji se nalazi na bočnoj strani uređaja da biste ga uključili.

2

Odaberite Konfiguracija, odaberite Prvi put postavljanjei slijedite korake na uređaju.

3

Usmjerite HMT kameru na QR kod nakon što se generira.

4

Da biste potvrdili da je uređaj konfiguriran, recite NAVIGATE HOME i provjerite vrijeme i datum, kao i bežičnu mrežu.

Prijava pomoću QR koda

1

Izgovorite Scan kod.

2

Otvorite aplikaciju Realwear Companion na mobilnom uređaju.

3

Kliknite Šifra zahtjeva.

4

Prijavite se pomoću korisničkog imena i lozinke za Webex.

5

Skenirajte kôd pomoću uređaja RealWear HMT-1.

Prijava pomoću korisničkog imena i lozinke za Webex

1

Izgovorite korisničko ime i lozinku.

2

Izgovorite Odaberi stavku 1 da biste postavili tipkovnicu.

3

Unesite korisničko ime i lozinku webexa , a zatim izgovorite Pošalji.