1

От изгледа на клиент в https://admin.webex.com/изберете Услуги > Събрание.

2

Изберете Webex сайта, който искате да актуализирате.

3

Изберете Конфигуриране на сайт > Webex срещи > опциите на сайта.

4

Изберете Опции на сайта , след коетопоставете отметка в квадратчето до Показване на вътрешен потребителски етикет в списъка с участници.

5

Щракнете върху Актуализация.

Преди да започнете


Тази функция е достъпна само за организации, които разрешават еднократна идентификация (SSO).

1

Влезте в администриране на Webex сайт и изберете Конфигуриране > Срещи наWebex.

2

В Опции за сайтапоставете отметка в квадратчето до Показване на вътрешен потребителски етикет в списъка с участници.

3

Щракнете върху Актуализация.