Вътрешните етикети се прилагат за удостоверени потребители с акаунти на сайта. Ако удостоверени потребители извън вашата компания или организация имат акаунт на вашия сайт, тогава тези потребители също ще получат етикет „вътрешен“ в срещите.

1

Влезте в Контролен център и изберете Услуги > Среща .

2

Изберете сайт на Webex , който искате да актуализирате.

3

Изберете Конфигуриране на сайта > Webex Meetings > Опции на сайта .

4

Изберете Опции на сайта , след което поставете поле за отметка до Показване на вътрешния потребителски маркер в списъка с участници .

5

Щракнете върху Актуализиране.

Преди да започнете


 
Тази функция е достъпна само за организации, които активират еднократен вход (SSO).
1

Влезте в Webex администрация на сайта и изберете Конфигурация > Webex Meetings .

2

В Опции на сайта , поставете поле за отметка до Показване на вътрешния потребителски маркер в списъка с участници .

3

Щракнете върху Актуализиране.