1

Velg Tjenester > møte i kundevisningen i https://admin.webex.com/.

2

Velg Webex-området du vil oppdatere.

3

Velg Konfigurer område > Webex-møter > Alternativer for område.

4

Velg Alternativer for område , og merk deretter av for Vis internbrukerkode i deltakerliste.

5

Klikk på Oppdater.

Før du begynner


Denne funksjonen er bare tilgjengelig for organisasjoner som aktiverer enkel pålogging (SSO).

1

Logg på Administrasjon av Webex-område, og velg Konfigurasjon > Webex-møter.

2

Merk av for Vis internbrukerkode i deltakerliste under Alternativer for område.

3

Klikk på Oppdater.