Interne etiketter gjelder for godkjente brukere med kontoer på nettstedet. Hvis autentiserte brukere utenfor bedriften eller organisasjonen din har en konto på nettstedet ditt, vil disse brukerne også få en «intern» etikett i møter.

1

Logg på Kontrollhub og velg Tjenester > Møte .

2

Velg Webex-nettsted du vil oppdatere.

3

Velg Konfigurer nettsted > Webex Meetings > Alternativer for nettsted .

4

Velg Nettstedsalternativer , og velg deretter avmerkingsboks ved siden av Vis intern brukerkode i deltakerlisten .

5

Klikk på Oppdater.

Før du starter


 
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for organisasjoner som aktiverer engangspålogging (SSO).
1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon og velg Konfigurasjon > Webex Meetings .

2

I Nettstedsalternativer merker du av i avmerkingsboks ved siden av Vis intern brukerkode i deltakerlisten .

3

Klikk på Oppdater.