1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.com/vyberte Služby > schůzky.

2

Vyberte web Webex, který chcete aktualizovat.

3

Vyberte Konfigurovat schůzky > webexu > webu.

4

Vyberte Možnosti webu azaškrtněte políčko vedle položky Zobrazit interní značku uživatele v seznamu účastníků.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Než začnete


Tato funkce je k dispozici pouze organizacím, které povolí jednotné přihlašování (SSO).

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a vyberte možnost Konfigurace >webexových schůzek.

2

V části Možnosti webuzaškrtněte políčko Vedle položky Zobrazit interní značku uživatele v seznamu účastníků.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.