1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com/, בחר שירותים > פגישה.

2

בחר את אתר Webex שברצונך לעדכן.

3

בחר קביעת תצורה של > > webex Meetings > אפשרויותאתר.

4

בחר אפשרויותאתר ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון לצד הצגת תג משתמש פנימי ברשימתהמשתתפים.

5

לחץ על עדכן.

לפני שתתחיל


תכונה זו זמינה רק לארגונים המאפשרים כניסה יחידה (SSO).

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ובחר תצורה > פגישותWebex.

2

ב'אפשרויות אתר', בחר בתיבת הסימון לצד הצגת תג משתמש פנימי ברשימתהמשתתפים.

3

לחץ על עדכן.