1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/väljer du Tjänster > Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill uppdatera.

3

Välj Konfigurera webbplats för > Webex Meetings > Webbplatsalternativ.

4

Välj Webbplatsalternativoch markera sedan kryssrutan bredvid Visa intern användartagg i mötesdeltagarlistan.

5

Klicka på Uppdatera.

Innan du börjar


Denna funktion är endast tillgänglig för organisationer som har aktivera enkel inloggning (SSO).

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och välj Konfiguration >Webex Meetings.

2

I Webbplatsalternativ, markerar du kryssrutan bredvid Visa intern användartagg i mötesdeltagarlistan.

3

Klicka på Uppdatera.