Interna etiketter gäller för autentiserade användare med konton på webbplatsen. Om autentiserade användare utanför ditt företag eller din organisation har ett konto på din webbplats kommer dessa användare även att få en ”intern” etikett i möten.

1

Logga in på Control Hub och välj Tjänster > Möte .

2

Välj den Webex-plats som du vill uppdatera.

3

Välj Konfigurera webbplats > Webex Meetings > Webbplatsalternativ .

4

Välj Webbplatsalternativ och markera sedan kryssrutan bredvid Visa den interna användartaggen i deltagarlistan .

5

Klicka på Uppdatera.

Innan du börjar


 
Den här funktionen är endast tillgänglig för organisationer som aktiverar enkel inloggning (SSO).
1

Logga in på Webex Webbplatsadministration och välj Konfiguration > Webex Meetings .

2

I Webbplatsalternativ markerar du kryssrutan bredvid Visa den interna användartaggen i deltagarlistan .

3

Klicka på Uppdatera.