Etykiety wewnętrzne dotyczą uwierzytelnionych użytkowników z kontami w witrynie. Jeśli uwierzytelnieni użytkownicy spoza Twojej firmy lub organizacji mają konto w Twojej witrynie, ci użytkownicy również otrzymają etykietę „wewnętrzną” podczas spotkań.

1

Zaloguj się do Centrum sterowania i wybierz Usługi > Spotkanie .

2

Wybierz witrynę Webex , którą chcesz zaktualizować.

3

Wybierz Konfiguruj witrynę > Webex Meetings > Opcje witryny .

4

Wybierz Opcje witryny , a następnie zaznacz pole wyboru obok Wyświetl wewnętrzny tag użytkownika na liście uczestników .

5

Kliknij opcję Aktualizuj.

Przed rozpoczęciem


 
Ta funkcja jest dostępna tylko dla organizacji, które obsługują jednokrotne logowanie (SSO).
1

Zaloguj się do Webex Site Administration i wybierz Konfiguracja > Webex Meetings .

2

In Opcje witryny , zaznacz pole wyboru obok opcji Wyświetl wewnętrzny tag użytkownika na liście uczestników .

3

Kliknij opcję Aktualizuj.