1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com/obszarze , wybierz pozycję Usługi > spotkanie.

2

Wybierz witrynę sieci Web, którą chcesz zaktualizować.

3

Wybierz pozycję Konfiguruj > spotkania webex > opcjewitryny .

4

Wybierz pozycję Opcje witryny , a następnie zaznaczpole wyboru obok pozycji Wyświetl wewnętrzny znacznik użytkownika na liście uczestników .

5

Kliknij opcję Aktualizuj.

Przed rozpoczęciem


Ta funkcja jest dostępna tylko dla organizacji, które włączą logowanie jednokrotne(Logowanie jednokrotne).

1

Zaloguj się do administracji witryny webex i wybierz pozycję Konfiguracja >spotkaniami Webex.

2

W obszarze Opcjewitryny zaznacz pole wyboru obok pozycji Wyświetl wewnętrzny znacznik użytkownika na liście uczestników.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.