1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com/programu Izaberite stavku Usluge > sastanak.

2

Izaberite Webex lokaciju koju želite da ažurirate.

3

Izaberite opciju Konfiguriši Webex sastanke > Webex > lokacije.

4

Izaberite stavku Opcijelokacije , a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Pored prikaži internu korisničku oznaku na listi učesnika.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Pre nego što počneš


Ova funkcija je dostupna samo organizacijama koje omogućavaju jedinstveno prijavljivanje (SSO).

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i izaberite stavku > Webex sastanci.

2

U okviru Opcijelokacije potvrdite izbor u polju za potvrdu Pored prikaži internu korisničku oznaku na listi učesnika.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .