Interne oznake primjenjuju se na provjerene korisnike s računima na web-mjestu. Ako provjereni korisnici izvan vaše tvrtke ili organizacije imaju račun na vašoj web-lokaciji, tada će ti korisnici također dobiti oznaku "interne" na sastancima.

1

Prijavite se na Kontrolno čvorište i odaberite Usluge > Sastanak .

2

Odaberite web- Web-mjesto Webex koje želite ažurirati.

3

Odaberite Konfiguriraj web-mjesto > Webex Meetings > Opcije web-mjesta .

4

Odaberite Opcije web-mjesta , a zatim potvrdni okvir pored Prikaži internu korisničku oznaku na popisu sudionika .

5

Kliknite na Ažuriraj.

Prije početka


 
Ova je značajka dostupna samo organizacijama koje omogućuju jedinstvena prijava (SSO).
1

Prijavite se na Webex Administracijsko web-mjesto i odaberite Konfiguracija > Webex Meetings .

2

u Opcije web-mjesta , označite potvrdni okvir pored Prikaži internu korisničku oznaku na popisu sudionika .

3

Kliknite na Ažuriraj.