1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Отидете на Предпочитания > планиране .

3

В полето за разрешение за планиране въведете имейл адресите на хостовете, които искате да разрешите, за да планирате вместо вас.

Отделете няколко адреса или със запетая, или с точка и запетая.


 

Можете да изберете максимум 20 хоста.

4

Щракнете върху Запиши.