1

Meld u aan bij User Hub.

2

Ga naar Instellingen > Vergaderingen > Plannen.

3

In de Planningsrechten typt u de e-mailadressen van de hosts die u wilt toestaan om voor u te plannen.

Scheid meerdere adressen met een komma of puntkomma.


 

U kunt maximaal 20 hosts selecteren.

4

(Optioneel) Als u uw gedelegeerden toegang wilt verlenen tot het plaatsen van vergaderingsinhoud, zoals opnamen, transcripties, markeringen en aanwezigheidsrapporten, schakelt u het selectievakje in Inhoud van vergaderingen automatisch delen met mijn gemachtigden .

Deelnemers ontvangen een e-mail nadat de vergadering is beëindigd met een koppeling naar de vergaderingsinhoud, of ze kunnen naar de vergaderingsinhoud gaan vanuit User Hub. Als een gedelegeerde een vergadering plant, wordt de inhoud van de vergadering nog steeds gedeeld met alle gedelegeerden.
5

Klik op Opslaan.