1

Prijavite se na Webex lokaciju.

2

Idite na željene > zakazivanje.

3

U polje za dozvolu "Planiranje" upišite e-adrese domaćina koje želite da dozvolite da vam zakažu.

Razdvojte više adresa zarezom ili tačkom i zarezom.


 

Možete izabrati najviše 20 domaćina.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.