1

Přihlaste se do uživatelského centra.

2

Přejít na Nastavení > Schůzky > Plánování.

3

V Oprávnění k plánování zadejte e-mailové adresy hostitelů, kterým chcete povolit plánování za vás.

Více adres oddělte čárkou nebo středníkem.


 

Můžete vybrat až 20 hostitelů.

4

(Volitelné) Chcete-li delegátům udělit přístup k obsahu schůzky příspěvků, jako jsou záznamy, přepisy, hlavní body a zprávy o účasti, zaškrtněte možnost Automaticky sdílet obsah schůzky s mými delegáty .

Po skončení schůzky obdrží delegáti e-mail s odkazem na obsah schůzky, nebo mohou přejít na obsah schůzky z uživatelského centra. Pokud delegát naplánuje schůzku, obsah schůzky se stále sdílí se všemi delegáty.
5

Klikněte na možnost Uložit.