1

Prihláste sa do Používateľské centrum.

2

Ísť do nastavenie > Stretnutia > Plánovanie.

3

V Povolenie na plánovanie zadajte e-mailové adresy hostiteľov, ktorým chcete povoliť plánovanie.

Viaceré adresy oddeľte čiarkou alebo bodkočiarkou.


 

Môžete vybrať maximálne 20 hostiteľov.

4

(Voliteľné) Ak chcete svojim delegátom poskytnúť prístup k obsahu po schôdzi, ako sú nahrávky, prepisy, najdôležitejšie momenty a prezenčné správy, začiarknite políčko Automaticky zdieľať obsah schôdze s mojimi delegátmi.

Delegáti dostanú po skončení stretnutia email s odkazom na obsah stretnutia, príp môžu prejsť na obsah schôdze z používateľského centra. Ak delegát naplánuje schôdzu, obsah schôdze sa stále zdieľa so všetkými delegátmi.
5

Kliknite Uložiť.