1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Przejdź do Preferencje > Planowanie.

3

W polu Uprawnienie planowanie wpisz adresy e-mail hostów, które chcesz zaplanować.

Oddziel wiele adresów przecinkiem lub średnikiem.


 

Możesz wybrać maksymalnie 20 hostów.

4

Kliknij opcję Zapisz.