1

Zaloguj się do User Hub.

2

Przejdź do Ustawienia > Spotkania > Planowanie.

3

W Uprawnienia planowania wpisz adresy e-mail gospodarzy, którym chcesz zezwolić na planowanie.

Poszczególne adresy należy oddzielić przecinkami lub średnikami.


 

Możesz wybrać maksymalnie 20 prowadzących.

4

(Opcjonalnie) Aby przyznać pełnomocnikom dostęp do publikowania zawartości spotkania, takiej jak nagrania, transkrypcje, wyróżnienia i raporty obecności, zaznacz Automatycznie udostępniaj zawartość spotkania moim pełnomocnikom .

Delegaci otrzymują wiadomość e-mail po zakończeniu spotkania z łączem do treści spotkania lub mogą przejść do treści spotkania z poziomu User Hub. Jeśli pełnomocnik zaplanuje spotkanie, zawartość spotkania nadal będzie udostępniana wszystkim pełnomocnikom.
5

Kliknij opcję Zapisz.