1

Увійдіть на свій сайт Webex.

2

Перейдіть у меню Preferences (Бажані параметри) > Scheduling (Планування).

3

У полі Scheduling permission (Дозвіл на планування) введіть адреси електронної пошти організаторів, яким потрібно дозволити планувати зустрічі замість вас.

Розділяйте адреси електронної пошти комами або крапками з комою.


 

Можна вибрати максимум 20 організаторів.

4

Натисніть Save (Зберегти).