1

Prijavite se na web- mjesto.

2

Otvorite Preference > zakazivanje.

3

U okvir Zakazivanje dozvola upišite adrese e-pošte glavnih računala koje želite dopustiti da vam zakažu.

Odvojite više adresa zarezom ili točkom sa zarezom.


 

Možete odabrati najviše 20 domaćina.

4

Kliknite Spremi.