1

Prijavite se na Korisničko središte .

2

Idi na Postavke > Sastanci > Planiranje .

3

U Dozvola za zakazivanje upišite adrese e-pošte domaćina za koje želite dopustiti da za vas zakažu.

Odvojite više adresa zarezom ili točkom-zarezom.


 

Možete odabrati najviše 20 domaćina.

4

(Neobavezno) Da biste svojim delegatima omogućili pristup sadržaju nakon sastanka, kao što su snimke, transkripti, istaknuti dijelovi i izvješća o prisutnosti, provjerite Automatski dijeli sadržaj sastanka s mojim delegatima .

Delegati primaju e-poruku nakon završetka sastanka s vezom na sadržaj sastanka ili mogu ići na sadržaj sastanka iz User Huba . Ako delegat zakaže sastanak, sadržaj sastanka i dalje se dijeli sa svim delegatima.
5

Kliknite Spremi.