1.4

19 август 2021 г.

Изтегляне на връзка

 • Няма бележки по изданието за това издание за поддръжка.

1.3.0-16

3 август 2021 г.

Изтегляне на връзка

Нова функционалност
 • Възможност за записване на събрание като събитие на Salesforce

 • Възможност за стартиране на мигновено събрание директно от Salesforce

 • Проверка на наличността в календара при планиране на събрание

 • Получаване на известия за входящи повиквания в Salesforce (с помощта на локално приложение Webex)

 • Изпълнение на изходящи обаждания от Salesforce (чрез локално приложение Webex)

 • Влизане входящи повиквания като Salesforce задача

 • Влизане изходящи повиквания като salesforce задача

Корекции на грешки
 • Оптимизация за търсене

 • Корекции на структурата на базата данни

 • Корекция на структурата на заявките на базата данни

 • Подравняване на потребителския интерфейс

 • Търсене на API на Webex

Общи подобрения
 • Подобрена работа в чата

 • Подобрения на backend

 • Поддръжка на Salesforce организации, които имат активирано шифроване на salesforce

 • Оптимизация за търсене в Salesforce

 • Уебекс Администратор подобрения на екрана