USB слушалки

Можете да използвате USB наушници за Вашите разговори, ако телефонът Ви има USB порт.

Ако Вашият телефон има повече от един USB порт, в даден момент могат да бъдат свързани само един чифт USB наушници.

Списъкът от телефони, които поддържат USB слушалки, можете да видите в Принадлежности за телефона.

За списък на поддържаните слушалки вижте Unified Communications Endpoint and Client Accessories. USB наушници, които не фигурират в списъка, може да не функционират правилно при включване към USB порта. За повече информация вижте документацията от производителя на Вашите USB наушници.

Свързване на USB Наушници

Когато използвате USB наушници с телефона си, имайте предвид, че:

  • Можете да използвате само един чифт Наушници в даден момент. Активни са последно свързаните Наушници.

  • Ако сте в активно повикване и изключите USB наушници, пътят на аудиото няма да се промени автоматично. Трябва да натиснете бутона Високоговорител или да вдигнете слушалката на телефона.

  • Ако сте в активно повикване и изключите USB наушници, пътят на аудиото автоматично се прехвърля към говорителя.

  • Ако сте в активно повикване и включите USB наушници, пътят на аудиото автоматично се прехвърля към USB наушниците.

Включете конектора на USB наушниците в USB порта на телефона.