USB наушници

Можете да използвате USB наушници за Вашите разговори, ако телефонът Ви има USB порт.

За списък на поддържаните наушници вижте Unified Communications Endpoint and Client Accessories. USB наушници, които не фигурират в списъка, може да не функционират правилно при включване към USB порта. За повече информация вижте документацията от производителя на Вашите USB наушници.

Свързване на USB наушници

Когато използвате USB наушници с телефона си, имайте предвид, че:

  • Можете да използвате само един чифт Наушници в даден момент. Активни са последно свързаните Наушници.

  • Ако сте в активно повикване и изключите USB наушници, пътят на аудиото няма да се промени автоматично. Трябва да натиснете бутона Високоговорител или да вдигнете слушалката на телефона.

Включете конектора на USB наушниците в USB порта на телефона.