USB slušalice sa mikrofonom

Možete da koristite USB slušalice za pozive ako telefon ima USB port.

Ako telefon ima više USB porta, istovremeno se mogu povezati samo jedne USB slušalice.

Listu telefona koji podržavaju USB slušalice pogledajte u članku Pribor dostupan za telefon.

Listu podržanih slušalica sa mikrofonom pogledajte članak Objedinjena krajnje tačka komunikacije i pribor za klijente. USB slušalice koje nisu navedene možda neće ispravno funkcionisati ako ih priložite USB portu. Više informacija potražite u dokumentaciji proizvođača USB slušalica sa mikrofonom.

Povezivanje USB slušalica

Kada koristite USB slušalice sa telefonom, imajte na umu:

  • Ne možete da koristite više slušalica istovremeno. Aktivne su poslednje povezane slušalice.

  • Ako je u toku aktivni poziv, a vi isključite USB slušalice, putanja audio-signala se ne menja automatski. Potrebno je da pritisnete dugme za govornicu ili da podignete slušalicu.

  • Ako ste na aktivnom pozivu i isključite USB slušalice sa mikrofonom, zvuk se automatski menja u zvučnik.

  • Ako ste na aktivnom pozivu i priključite USB slušalice, zvuk se menja u USB slušalice sa mikrofonom.

Priključite USB slušalice na USB port na telefonu.