USB slušalice sa mikrofonom

Možete da koristite USB slušalice za pozive ako telefon ima USB port.

Listu podržanih slušalica sa mikrofonom pogledajte članak Objedinjena krajnje tačka komunikacije i pribor za klijente. USB slušalice koje nisu navedene možda neće ispravno funkcionisati ako ih priložite USB portu. Više informacija potražite u dokumentaciji proizvođača USB slušalica sa mikrofonom.

Povezivanje USB slušalica sa mikrofonom

Kada koristite USB slušalice sa telefonom, imajte na umu:

  • Ne možete da koristite više slušalica istovremeno. Aktivne su poslednje povezane slušalice.

  • Ako je u toku aktivni poziv, a vi isključite USB slušalice, putanja audio-signala se ne menja automatski. Potrebno je da pritisnete dugme za spikerfon ili da podignete slušalicu.

Priključite USB slušalice na USB port na telefonu.