Náhlavní soupravy USB

Pokud je použitý telefon vybaven portem USB, můžete k obsluze hovorů používat náhlavní soupravu USB.

Pokud má váš telefon více portů USB, lze současně zapojit pouze jednu USB náhlavní soupravu.

Seznam telefonů, které podporují náhlavní soupravy USB, najdete v části Příslušenství dostupná pro váš telefon.

Seznam podporovaných náhlavních souprav naleznete v části Unifikovaný koncový bod komunikace a příslušenství klienta. USB náhlavní soupravy, které nejsou uvedeny v seznamu, nemusí po připojení k portu USB fungovat správně. Další informace naleznete v dokumentaci od výrobce náhlavní soupravy USB.

Připojení náhlavní soupravy USB

Při používání náhlavních souprav USB s telefonem pamatujte na následující zásady:

  • V jednom okamžiku můžete používat pouze jednu náhlavní soupravu. Naposledy připojená náhlavní souprava je aktivní náhlavní soupravou.

  • Pokud dojde k odpojení náhlavní soupravy USB během hovoru, nedojde k automatické změně zvukového výstupu. Musíte stisknout tlačítko Hlasitý odposlech nebo zvednout sluchátko.

  • Pokud hovoříte a odpojíte USB náhlavní soupravu, přesměruje se zvuk automaticky do reproduktoru.

  • Pokud hovoříte a zapojíte USB náhlavní soupravu, přesměruje se zvuk automaticky do USB náhlavní soupravy.

Připojte konektor náhlavní soupravy USB k portu USB na telefonu.