Náhlavné súpravy USB

Ak má váš telefón port USB, môžete na vaše hovory použiť náhlavnú súpravu USB.

Zoznam podporovaných náhlavných súprav si prečítajte v časti Zjednotené komunikačné koncové body a príslušenstvo pre klientov. Náhlavné súpravy USB, ktoré nie sú uvedené v zozname, nemusia po pripojení k USB portu riadne fungovať. Viac informácií nájdete v dokumentácii od výrobcu USB náhlavnej súpravy.

Pripojenie náhlavnej súpravy USB

Keď na telefóne používate USB náhlavné súpravy, pamätajte na nasledujúce zásady:

  • Môžete používať len jednu náhlavnú súpravu súčasne. Aktívna je náhlavná súprava, ktorú ste pripojili ako poslednú.

  • Ak počas aktívneho hovoru odpojíte USB náhlavnú súpravu, dráha zvuku sa nezmení automaticky. Musíte stlačiť tlačidlo Hlasný telefón alebo zdvihnúť slúchadlo.

Náhlavnú súpravu USB pripojte k portu USB na telefóne.