אוזניות USB

באפשרותך להשתמש באוזניות USB עבור השיחות שלך אם בטלפון יש יציאת USB.

לרשימת האוזניות הנתמכות, ראה Unified Communications Endpoint and Client Accessories (נקודת קצה של פעילויות תקשורת מאוחדות ואביזרי לקוח). אוזניות USB שלא מופיעות ברשימה עשויות לא לפעול כהלכה אם תחבר אותן ליציאת USB. למידע נוסף, עיין בתיעוד של יצרן אוזניות ה-USB שברשותך.

חיבור אוזניות USB

כאשר תשתמש באוזניות USB עם הטלפון שלך, זכור כי:

  • ניתן להשתמש בסט אוזניות אחד בלבד בכל פעם. האוזניות האחרונות שחוברו הן האוזניות הפעילות.

  • אם אתה נמצא בשיחה פעילה ומנתק אוזניות USB, נתיב השמע לא משתנה באופן אוטומטי. עליך ללחוץ על הלחצן רמקול או להרים את השפופרת.

חבר את המחבר של אוזניות ה-USB ליציאת ה-USB בטלפון.