USB-headset

Du kan bruke USB-headset til anrop hvis telefonen har en USB-port.

Selv om telefonen har flere enn én USB-port, kan bare ett sett USB-headset kobles til av gangen.

Hvis du vil se en liste over telefoner som støtter USB-hodetelefoner, kan du se delen om tilgjengelig tilbehør for din telefon.

Du finner en liste over støttede hodetelefoner på Unified Communications-tilbehør for endepunkt og klient. USB-headset som ikke er oppført, vil kanskje ikke fungere korrekt hvis du kobler dem til USB-porten. Se dokumentene fra produsenten av USB-hodetelefonene for mer informasjon.

Koble til USB-headset

Når du bruker USB-headset med telefonen, må du huske at:

  • Du kan bare være logget på én telefon om gangen. De siste tilkoblede headsettet er de aktive headsettet.

  • Hvis du er i en aktiv samtale og kobler fra USB-hodetelefonene, vil ikke lydbanen endres automatisk. Du må trykke på knappen Høyttaler eller ta opp telefonrøret.

  • Hvis du er i en aktiv samtale og kobler fra USB-headsettet, sendes lyden automatisk til høyttaleren.

  • Hvis du er i en aktiv samtale og kobler til USB-headset, sendes lyden automatisk til USB-headsettet.

Koble kontakten til USB-hodetelefonene inn i USB-porten på telefonen.