USB-hodetelefoner

Du kan bruke USB-headset til anrop hvis telefonen har en USB-port.

Du finner en liste over støttede headset på Unified Communications-tilbehør for endepunkt og klient. USB-headset som ikke er oppført, vil kanskje ikke fungere korrekt hvis du kobler dem til USB-porten. Se dokumentene fra produsenten av USB-headsettet for mer informasjon.

Koble til et USB-hodesett

Når du bruker USB-headset med telefonen, må du huske at:

  • Du kan bare være logget på én telefon om gangen. De siste tilkoblede headsettet er de aktive headsettet.

  • Hvis du er i en aktiv samtale og kobler fra USB-headsettet, vil ikke lydbanen endres automatisk. Du må trykke på knappen Høyttaler eller ta opp telefonrøret.

Koble kontakten til USB-headsettet inn i USB-porten på telefonen.