USB-headset

Du kan använda ett USB-headset för dina samtal om din telefon har en USB-port.

En lista över headset som stöds finns i Unified Communications Endpoint and Client Accessories. USB-headset som inte är listade kanske inte fungerar korrekt om du ansluter dem till USB-porten. Mer information finns i dokumentationen från tillverkaren av USB-headsetet.

Ansluta ett USB-headset

Ha följande i åtanke när du använder USB-headset till telefonen:

  • Du kan endast använda ett headset åt gången. Det senast anslutna headsetet är det headset som är aktivt.

  • Om du har ett aktivt samtal och kopplar ur ett USB-headset ändras inte ljudutgången automatiskt. Du måste trycka på knappen Högtalartelefon eller lyfta på luren.

Anslut USB-headsetets kontakt till telefonens USB-port.