USB slušalice

USB naglavnu slušalicu možete upotrebljavati za pozive ako je telefon opremljen USB priključkom.

Popis podržanih slušalica nalazi se u odjeljku Pribor objedinjene krajnje točke komunikacija i klijenta. USB slušalice koje nisu navedene vjerojatno ispravno ne rade kada ih priključite u USB priključak. Više informacija potražite u dokumentaciji proizvođača USB naglavne slušalice.

Povezivanje USB slušalica

Kada upotrebljavate USB naglavnu slušalicu na telefonu, vodite računa o sljedećem:

  • Odjednom možete upotrebljavati samo jednu naglavnu slušalicu. Posljednja povezana naglavna slušalica aktivna je naglavna slušalica.

  • Ako ste u aktivnom pozivu i odspojite USB naglavne slušalice, putanja zvuka neće se automatski promijeniti. Morate pritisnuti gumb Zvučnik ili podići slušalicu.

USB naglavne slušalice priključite na USB priključnicu telefona.