Ръководството е разделено на две глави:

  • Device Onboarding—Описва как да включите устройства Room OS (серия Room and Room Kit, серия Desk и серия Board) и MPP устройства към Webex за Cisco BroadWorks.
  • Възможност за обслужване на устройството — описва как да се обслужват вградени устройства в Control Hub.

За подробности вижте Ръководство за интегриране на устройство за Webex за Cisco BroadWorks. (Последно публикуване: 20 юни 2022 г.)