Příručka je rozdělena do dvou kapitol:

  • Registrace zařízení – popisuje, jak zaregistrovat zařízení s operačním systémem Room OS (řady Room a Room Kit, řady Desk a Board) a zařízení MPP do služby Webex pro Cisco BroadWorks.

  • Serviceability zařízení – popisuje, jak servisovat registrovaná zařízení v centru Control Hub.

Podrobnosti viz Průvodce integrací zařízení pro službu Webex pro Cisco BroadWorks . (Poslední zveřejnění: 12. května 2023)