Průvodce je rozdělen do dvou kapitol:

  • Zařízení Onboarding-Popisuje, jak zapnout zařízení Room OS (Room and Room Kit series, Desk series, and Board series) a MPP zařízení pro Webex pro Cisco BroadWorks.
  • Servis zařízení - popisuje, jak servisovat zapnutá zařízení v ovládacím centru.

Podrobnosti naleznete v příručce Device Integration Guide for Webex for Cisco BroadWorks. (Poslední zveřejnění: 20. června 2022)